Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Znovuotevření

Dana Schönová,

EPIDEMIOLOGICKÁ opatření -provoz speciálních tříd mateřské školy je
omezen( dle doporučení MŠMT) V celém regionu je povinné nošení roušek
ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorách –netýká se dětí do
7 let

 • Stále dodržujeme zásadu nemísení skupin s ohledem na současnou
  situaci. Prosím, neprodlužujte zbytečně dobu pobytu dětí ve školce.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce
  prohlášení o bezinfekčnosti (bylo odesláno 11.5.2020 na mail
  rodičů)
 • Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé
  bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a
  ohled na ostatní děti a zaměstnance. Každé ráno bude probíhat ranní
  filtr ve třídách včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená,
  nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu
  přijato. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních
  dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Prosím, dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Moc děkujeme.