Přeskočit na obsah

Projekty

 

 

od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018projekt ŠABLONY I- Než půjdu do školy, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002790, závěrečná zpráva byla schválena 15. 5. 2019
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020projekt ŠABLONY II – Zdravá školka, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009389, závěrečná zpráva schválena 18. 2. 2021
od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022projekt ŠABLONY III – Ze školky do školy co nejsnáze, CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018002, závěrečná zpráva byla schválena 2. 2. 2023
v roce 2022projekt NPO 2022 -digitalizujeme
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2025projekt JAK na to – Zvýšení kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání v MŠ , CZ.02.02.XX/00/22_002/0000578

Všechny projekty jsou dokumentované v naší galerii, vždy v souboru v daném roce.

GALERIE – projekty https://skolkaexilu.cz/galerie/projekty-v-roce-2019/

GALERIE – projekty https://skolkaexilu.cz/galerie/projekty-v-roce-2020/

GALERIE -projekty https://skolkaexilu.cz/galerie/projekty-v-roce-2021/

GALERIE -projekty https://skolkaexilu.cz/fotogalerie/sablony-iii-ze-skolky-do-skoly-co-nejsnaze/