Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Zápis do mateřské školy

Dana Schönová,

Informace o výsledku zápisu
k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o nepřijetí dnes byla
odeslána poštou, či datovou schránkou. Rodiče, kteří stáhli žádosti,
žádnou informaci nedostanou. Rodiče přijatých dětí dostanou rozhodnutí
na schůzkách rodičů nově přijatých dětí.

  • Informace o průběhu zápisu ve dnech 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

O přijetí do mateřské školy projevilo zájem 75 zákonných
zástupců. Žádost o přijetí se všemi náležitostmi odevzdalo
58 zákonných zástupců. Do běžných tříd přijmeme 17 dětí, do
speciálních tříd 15 dětí. Jako každoročně je převis zájemců. Zájem
nás sice těší, ale bohužel všechny děti přijmout nemůžeme. Hlásí se
k nám 1 dítě šestileté, má povinnou docházku, bude přijato,
12 sourozenců dětí, které k nám docházejí – tyto děti také budou
přijaty. Ostatní děti budou seřazeny dle kritérií a pak bude rozhodnuto
o přijetí. Milí rodiče, prosím o sdělení, zda jste byli přijati
k docházce do jiné mateřské školy. V rámci Poruby bylo odevzdáno
572 žádostí o přijetí, některé děti mají žádost podánu na
5 mateřských škol. Nyní nastal čas, kdy musí ředitelky rozhodnout,
které děti budou přijaty, nelze přijmout jedno dítě do více než jedné
mateřské školy.