Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Zápis do mateřské školy

Dana Schönová,

Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 2. až 6. května 2022. Registrace žádostí letos poprvé probíhala přes PORTÁL předškolního vzdělávání, což vedlo ke značnému navýšení počtu žádostí a k duplicitě žádostí na 2-6 mateřských škol. Škola zpracovávala 90 žádostí. Všichni rodiče byli průběžně informováni o počtu zájemců a předpokládaném umístění dítěte v rámci pořadí dle daných kritérií. Všichni byli pozváni a byla jim nabídnuta možnost nahlédnutí do spisu. Rodiče velmi dobře spolupracovali a pochopili, že počet míst je daný kapacitou školy a počtem integrovaných dětí. Třicet čtyři rodičů vzalo žádost zpět, protože se jim podařilo děti zapsat do jiných mateřských škol.

úřední deska

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023, zveřejněno dne 26.5.2022  na veřejnou vývěsku a www.skolkaexilu.cz. Mateřská škola Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky školy podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písmeno b), §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022 do Mateřské školy Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670

výsledky zápisu do speciálních tříd

výsledky zápisu do běžných tříd

O přijetí dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale bude předáno při schůzkách nově přijatých dětí.

schůzka rodičů 6.6.2022

schůzka rodičů 7.6.2022