Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Zápis do mateřské školy

Dana Schönová,

Zápis do mateřské školy proběhl ve dnech 2. až 6. května 2022.

úřední deska

Registrace žádostí letos poprvé probíhala přes PORTÁL předškolního vzdělávání, což vedlo ke značnému navýšení počtu žádostí a k duplicitě žádostí na 2-6 mateřských škol.

Nyní jsou žádosti zpracovávány a probíhá správní řízení. Všichni rodiče dětí byli průběžně informováni o počtu zájemců a předpokládaném umístění dítěte v rámci pořadí přijatých dětí.

Nyní budou rodiče zváni na možnost nahlédnutí do spisu.

Zpracováváme 90 žádostí, přijímáme celkem 15 dětí, z toho 5 do speciálních tříd.