Přeskočit na obsah
Co se dělo

Zápis do mateřské školy

Věra Snížková,

Zápis do mateřské školy

od 4. května do 5. května 2021

proběhne formou individuálních setkání rodičů a dítěte s vedením mateřské školy.

Žádost o přijetí zašlete na email zapisexilu@seznam.cz do 4. 5. 2021 do 15 hodin.

Na základě odeslané žádosti o přijetí budete pozváni k osobnímu setkání, které se uskuteční v termínu od 5. 5. do 14. 5. 2021, v čase od 8:00 do 10:00 hodin a od 11:30 do 13:30 hodin. Přesný termín – den i čas – bude zaslán emailem na Vaši adresu.

S sebou přineste, prosím, vyplněné potvrzení od lékaře a originál žádosti o přijetí.

Prezentace naší školy

Zápis dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Zápis se uskuteční v termínu

od 4. května do 5. května 2021

Přijímáme děti

  • s pervazivní vývojovou poruchou, se zvláštnostmi v chování, v sociálním kontaktu,
  • s opožděným vývojem, s narušenou komunikační schopností (s poruchami řeči).

Zápis proběhne formou individuálních setkání rodičů a dítěte s vedením mateřské školy.

Žádost o přijetí můžete zasílat již nyní na email exiluklokanek@seznam.cz.

Na základě odeslané žádosti o přijetí budete pozváni k osobnímu setkání.

S sebou přineste, prosím, vyplněné potvrzení od lékaře a originál žádosti o přijetí.

Na Vaše dotazy Vám odpovíme na e-mailu exiluklokanek@seznam.cz,
popřípadě volejte 602 525 436 Bc. Věra Havelková