Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Zápis do mateřské školy

Dana Schönová

v termínu od 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020 dle opatření MŠMT
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s onemocněním COVID-19, budou zápisy organizovány bez
osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 • Upřednostňujeme podání žádostí (formuláře žádosti o přijetí:
  www skolkaexilu.cz – školka – dokumenty): datovou schránkou, emailem
  s elektronickým podpisem, či do poštovní schránky mateřské školy.

Další informace: předpokládaný počet přijatých dětí do běžných
tříd 17 a do speciálních 15 dětí

 • Rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami k zápisu
  dodávají podklady školského poradenského zařízení.

Rodiče dětí z terapeutických klubů provádí tímto administrativním
procesem speciální pedagog klubů Bc. Věra Havelková. Pokud zákonný
zástupce nemá dokumentaci u sebe, dohodne se s vedením školy na dalším
postupu.

 • V případě neúplných žádostí, či žádostí zaslaných mailem bez
  elektronického podpisu, bude zák. zástupce

vyzván, aby originál žádosti vhodil do poštovní schránky.
V ojedinělých případech bude rodič vyzván, aby se dostavil k osobnímu
jednání po předchozí dohodě. Termín bude stanoven ve dnech 6. –
15. 5. 2020. Žádáme tedy zákonné zástupce, aby neodkládali podání
žádosti. V odůvodněném případě je možno požádat o předložení
rodného listu.

 • Žádost obsahuje potvrzení dětského lékaře – pokud má zák.
  zástupce problém s doložením potvrzení od dětského lékaře, kontaktuje
  vedení školy.
 • Žádosti budou označeny registračním číslem – iniciály jméno
  příjmení dítěte den měsíc narození. Např. dítě Jiří Novák
  2. 11. 2010-má registrační číslo JN0211.
 • Další kontakt bude probíhat mailem . Žádáme všechny zák. zástupce,
  aby mail. kontakt napsali do žádosti čitelně, případně, aby na mail skolkaexilu@seznam.cz,
  poslali krátkou zprávu, na kterou můžeme odpovědět.
 • Další informace poskytne vedení školy na tel. 775 611 530, mail: skolkaexilu@seznam.cz

Příloha – kritéria pro přijetí dětí jsou zveřejněna na www
skolkaexilu.cz – školka – dokumenty