Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Zápis 2018

Dana Schönová,

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019. Vývěska-rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve
školním roce 2018–2019
. Zájem o zápis do mateřské školy projevilo
175 rodičů. Žádost o přijetí do MŠ nakonec podalo 58 zákonných
zástupců, přijato bylo 34 dětí, z toho 14 se speciálními
vzdělávacími potřebami. Při přijímání dětí byli dle kritérií
upřednostněni sourozenci dětí, které jsou přijaty k docházce do
mateřské školy, dále děti starší 5let, děti, které nejsou přijaty
k docházce do jiné mateřské školy a mají trvalý pobyt na území
statutárního města Ostravy. Víme, že je mnoho rodičů smutných, ale
školka má kapacitu naplněnu a více dětí přijmout nemůže. Zákonnému
zástupci dítěte byla nabídnuta volná místa pro předškolní
vzdělávání v jiných mateřských školách na území statutárního
města Ostravy. Rozhodnutí o nepřijetí si mohli zákonní zástupci
vyzvednout v mateřské škole osobně dne 31. 5. 2018 v době od 7 do
15 hodin. Dne 1.6.2018 byly rozeslány poštou, stále 5 zákonných
zástupců si je na poště nevyzvedlo. Rozhodnutí o přijetí byla předána
osobně na schůzce dne 7.6.2018 Kriteria
pro přijímání dětí…

 • Mateřská škola na ul. Čs. exilu v Ostravě-Porubě patří mezi
  největší integrované předškolní zařízení na území Ostravy
  s kapacitou 120 dětí, z toho 60 s nejrůznějšími speciálními
  vzdělávacími potřebami. Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy
  speciální pro děti s více vadami, poruchou autistického spektra,
  mentálním postižením, vadami řeči a 3 třídy běžné. Spolupracujeme
  s Mensou ČR.