Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Základní info o školce

Dana Schönová,

Mateřská škola patří mezi největší integrované předškolní
zařízení na území Ostravy s kapacitou 120 dětí, z toho
60 s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami.
Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy speciální pro děti s více
vadami, poruchou autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči
a 3 třídy běžné.
Tradice školky sahá do roku 1947, kdy byla z nevyhovujících prostor
porubské Sokolovny přemístěna do opraveného zámku. O jedenáct let
později se mateřská škola dále stěhovala do zkolaudované budovy na ulici
Thälmannově, dnešní Čs. exilu. Dnes již na této adrese sídlí 55 let.
V roce 1968 zahájila činnost první speciální třída v rámci
ostravských mateřských škol pro děti s opožděným vývojem.
Průkopnická tradice provází školku celou dobou její existence. Od ledna
1995 byla v rámci Ostravy školka jako první převedena na příspěvkovou
organizaci. V roce 1996 se jako první zapojila do projektu Zdravých
mateřských škol a stala se tak jednou z prvních šestnácti v ČR.
V projektu podporujícím zdraví pracuje i v současnosti. Mateřská škola
má statut Fakultní školy Ostravské univerzity.
Ve školce již od roku 1998 působí nezisková organizace Místo pro
děti-spolek, která společně se školkou řeší různé integrační a
vzdělávací projekty. zveme
vás na náš FB

Inspekční
zprávy jsou zveřejněny na webu REGISTR INSPEKČNÍCH ZPRÁV