Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Vyúčtování stravného a úplaty za šk.rok

Dana Schönová,

Vyúčtování stravného a úplaty za školní vzdělávání za šk. rok
2018/2019 proběhne do 20. 7. 2019– tzn. přeplatky budou převedeny zpět
na účet, z kterého přišly. Pokud platíte hotově, je třeba, abyste si
pro přeplatky přišli v týdnu od 1. 8. do 7. 8. 2019. Děti, které jsou
omluveny na srpen, dostanou zpět vyúčtovanou částku za období celého
školního roku Dětem, které budou docházet ještě v srpnu, bude odečtena
záloha na srpen ve výši 17 dnů x stravné +případně úplata za šk.
vzdělávání. Děti, které odcházejí do školy, budou mít vyúčtován
srpen do 20. 9. 2019 a peníze budou v tomto termínu převedeny zpět na
účet, z kterého přišly. Děti, které ještě zůstávají další
školní rok, budou mít srpen vyúčtován společně s dalším
školním rokem.