Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Testování IQ dětí od 5 do 7 let

Dana Schönová

bez přítomnosti rodičů přímo v naší mateřské škole- zatím termín neurčen.

Var. 1) zákonný zástupce má zájem informovat školu o výsledku testování –  vyplní formulář MENSY písemně a předá ho učitelce ve třídě. Škola dítě přihlásí a testy uhradí.  Zákonný zástupce posléze předá škole výsledek testování.

Var. 2) zákonný zástupce nemá zájem školu informovat o výsledku testování – přihlásí své dítě sám na webu v sekci testování a uhradí částku 200,- Kč  přímo MENSE. Zároveň informuje pedagoga ve třídě, že je dítě přihlášeno.

Společnost Mensa provádí základní testování fluidního intelektu na základě několika různých testů. IQ dětí do 14 let měří prostřednictví vlastního testu standardizovaného na více než 3000 dětech v České republice.  Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholog Mensy ČR – Vladimír Marček, Ph.D.. Jednotlivé testy lze opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat on-line, forma testu je vždy prezenční. Test je písemný.