Přeskočit na obsah
Co se dělo

Testování IQ dětí od 5 do 7 let

Dana Schönová,

organizujeme ve spolupráci s Mensou ČR

Ve středu 6. 10. 2021 od 8 hodin bez přítomnosti rodičů přímo v naší mateřské škole. Zákonný zástupce přihlásí dítě k testování a zaplatí 200 Kč na účet školy –Mensa vyfakturuje testování za všechny děti škole.

Společnost Mensa provádí základní testování fluidního intelektu na základě několika různých testů. IQ dětí do 14 let měří prostřednictví vlastního testu standardizovaného na více než 3000 dětech v České republice.  Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholog Mensy ČR – Vladimír Marček, Ph.D. Jednotlivé testy lze opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat on-line, forma testu je vždy prezenční. Test je písemný.

Přihlášku na testování najdete zde: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?id_a=12174. Milí rodiče, vyplňte tuto přihlášku, pak máte možnost nechat si výsledek testu poslat na email (po potvrzení jejich emailu po přihlášení). Prosím, neplaťte, (po vyplnění přihlášky budou automaticky přesměrováni na platbu kartou, pak stačí zavřít prohlížeč).

Pokud je pro Vás snazší vyplnit přihlášku v příloze, odevzdejte ve třídě.

Další informace na webu www.mensa.cz