Přeskočit na obsah
Co se právě děje

SLEVA NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE (TZV. ŠKOLKOVNÉ)

Dana Schönová,

Prosím, vyzvedněte si ve třídách potvrzení o výši výdajů za úplatu za předškolní vzdělávání. Potvrzení odevzdejte svému zaměstnavateli případně účetní ( pokud jste OSVČ), uplatní Vám v této výši slevu na dani v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021.

Rodiče si mohou uplatnit v daňovém přiznání slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné), pokud dítě navštěvuje mateřskou školu.

„Školkovné“ odpovídá výši výdajů (kromě stravného), které rodič prokazatelně vynaložil za umístění vyživovaného dítěte. Za každé vyživované dítě je možné uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Slevu na dani může uplatnit rodič v případě, žije -li s vyživovaným dítětem ve společně hospodařicí domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení, které vydá zařízení péče o děti předškolního věku (mateřská škola) a uvede v něm výši skutečně vynaložených výdajů za umístění dítěte. V případě, že daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, je nutné mu potvrzení předložit do 15. února následujícího kalendářního roku. Pokud si rodič zpracovává daňové přiznání sám, pak slevu vyplní na řádku 69a daňového přiznání.

Sleva na tzv. školkovné může za celý kalendářní rok dosáhnout maximálně částky měsíční minimální mzdy. Od daní za rok 2021 si takto lze odečíst až 15 200 Kč. Z daní si lze odečíst jenom reálné výdaje na školkovné, jejich skutečnou výši musí potvrdit provozovatel školky nebo jiného předškolního zařízení,které dítě navštěvuje.