Přeskočit na obsah
Co se dělo

Setkání pedagogů ZŠ J. Šoupala s rodiči dětí budoucích prvňáčků ON – LINE

Dana Schönová,

Vážení rodiče předškolních dětí,
srdečně Vás zveme na on -line besedu s Mgr. Marii Slabou, Bc. Vendulou
Hanzelkovou a Mgr. Libuší Šoustalovou, pedagogy ZŠ J. Šoupala na téma:
„SKOK DO ŠKOLY“.
KDY: ve čtvrtek, 24. 3.2022 v 15:30 hodin(schůzka
proběhne přes MS TEAMS).

Program:
• Informace o ZŠ J. Šoupala v Ostravě – Porubě, termíny zápisu dětí do ZŠ
• Přípravná třída na ZŠ J. Šoupala
• Školní zralost – sebeobsluha, jemná/hrubá motorika, oromotorika, výslovnost,
grafomotorika, uvolnění ruky, sociální zralost
• Pravidla – co by dítě mělo zvládnout, než vkročí k nám do školy
• Problematika ADHD a práce s těmito dětmi
• Spolupráce MŠ a ZŠ – informace o společném projektu „Skokánek“, náplně setkávání
• Diskuze
Nenechte si ujít toto odborně zaměřené tematické setkání, jehož cílem je poskytnout Vám
dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů, spojených s nástupem
Vašich dětí na základní školu a možnostmi při volbě ZŠ.
V případě zájmu o tuto schůzku kontaktujte ředitelku MŠ J. Šoupala

na emailu msskupy@skupysoupala.cz do 21.3.2022. Uveďte jméno, příjmení účastníka a e-mailovou
adresu, na kterou Vám bude před zahájením schůzky zaslán odkaz k připojení (schůzka
proběhne přes MS TEAMS).
Těší se na Vás pedagogové ZŠ J.Šoupala

https://zssoupala.cz/aktuality/prohlidky-nasi-skoly