Přeskočit na obsah
Co se právě děje

RODIČŮM a DĚTEM

Dana Schönová

Milí rodiče, ocitáme se společně v nelehké situaci. Ze všeho
špatného může však vyplynout i něco dobrého. Máte nyní možnost
trávit se svými dětmi více času, povídat si s nimi a pozorovat jejich
drobné každodenní pokroky.

Náměty pro Vaše aktivity s dětmi:

 • povídejte si, vyprávějte dětem
 • podporujte děti v samostatnosti – péče o sebe, oblékání,
  hygiena
 • zapojujte děti do běžných domácích činností – úklid, vaření,
  péče o blízké, o květiny, o zvířata
 • dbejte na pravidelný denní režim
 • podporujte rodinné rituály (např. pohádka před spaním)
 • zapojte se aktivně do hry dítěte ( stavebnice, skládanky,hry
  „na něco“)
 • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte,
  pokládejte otázky
 • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte
  společenské hry
 • trénujte mluvidla – logopedická cvičení
 • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují
  orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují,
  poskytněte jim přiměřené informace.

Díky Vám všem.

Další náměty pro Vaše aktivity s dětmi budeme vkládat do složky
PORADNA.

SPOLEČNĚ to ZVLÁDNEME!