Přeskočit na obsah
Co se právě děje

PROJEKT Zvýšení kvality předškolního vzdělávání

Dana Schönová,

PROJEKT Zvýšení kvality předškolního vzdělávání

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/18_063/0009389. Podpora
  škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro
  MŠ –

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt
je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí
z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit,
spolupráce s rodiči dětí a žáků. Cílová skupina: Děti
v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci

 • Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu –
školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na
určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým
školním neúspěchem.

 • Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu –
chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu
dvouleté děti.

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – matematická
  pregramotnost
 • Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí -čtenářská
  pregramotnost
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
  vzájemných návštěv

Mateřská škola je tu již 60 let.

Mateřská škola slaví 60 let od svého otevření. Oslavy budou prolínat
celým kalendářním rokem –rámcově ve 4 etapách.

 • Hledáme staré fotografie, které se vztahují k naší historii.
  Pomůžete nám? Za ta léta se ve školce vystřídaly generace dětí, zkuste
  doma pohledat a napište, prosím…Rádi zveřejníme. Poznali jste někoho na
  fotografii? Ozvěte se..
 • Stále probíhá výstava hraček všech generací. Milí rodiče a
  přátelé školy, pokud máte doma, na půdě,či u babičky hračku, která
  již pamatuje…prosím, přineste ji k zapůjčení. Chceme dětem ukázat,
  s čím si dříve děti hrály.

galerie

Kampaň Den autismu – projekt dotovaný SMO Mob Poruba

Informatorium
3–8

 • Děti dětem připravily krásné dopoledne. Děti z oranžové třídy
  pozvaly své kamarády a společně s nimi pozorovaly pokusy, tančily a hrály
  si. Děti jsou skvělé, často nás dospělé zahanbí svým bezprostředním a
  laskavým přístupem. To jen my – velcí, stále řešíme, co je
  normální. Hodnotíme, posuzujeme, odsuzujeme. Děkujeme nejen dětem, ale
  i pedagogům Andrejce a Nikolce.
 • Další pozvání přišlo ze zelené třídy. Počáteční ostych a
  rozpaky brzy opadly a děti vytáhly všechny hračky a při společné hře se
  poznávaly. Učitelky Romana a Iveta společně s dětmi zazpívaly a zahrály
  písničky, které se naučily ke svátku matek. Děti ze speciálních tříd
  ukázaly kamarádům, jak se učí písničky ony s pomocí piktogramů.
  Společně jsme se naučili zpívat o jaru ( piktogramy bavily i děti ze
  zelené). Za chvíli zpíval celý sbor. Děkujeme ! – Studenti Střední
  školy prof. Matějčka v Porubě společně s Mgr. Renatou Staňkovou
  navštívili speciální třídy mateřské školy v rámci Kampaně
  k Mezinárodnímu dni porozumění autismu. Kampaň hlásá otevřenost,
  pochopení a toleranci. Studentky měly možnost navázat kontakt s dětmi,
  rozvinout hru. Přinesly s sebou učební pomůcky, které samy vyrobily a
  postupně s jednotlivými dětmi nacvičily plnění úkolů. Celé dopoledne
  proběhlo ve znamení respektu. S děvčaty besedovali speciální pedagogové,
  o maturitě, o jejich dobrovolnických aktivitách, o jejich dalších
  plánech. Modrá je barva komunikace. Proto jsme všichni byli v modrém,
  abychom tuto myšlenku podpořili. Na závěr jsme se společně vyfotili.
  Děkujeme vedení Střední školy prof. Matějčka v Porubě společně
  s Mgr. Renatou Staňkovou
 • Poslední cesta, v rámci této kampaně, nás zavedla mimo hranice
  Ostravy. V pátek 27.dubna, jsme společně s dětmi speciální třídy,
  zavítali do malebného městečka Štramberk. V místní základní škole si
  pro nás starší kamarádi připravili výtvarné a sportovní dopoledne. Bylo
  to úžasné! Jako by se děti znaly již dlouho. Žádný ostych, strach
  z neznámého, žádná komunikační bariéra. Nemluví? Nevadí! Tak se na
  sebe usmějeme, ukážeme si co potřebujeme a dětská písnička nás všechny
  rozesměje. A v parku na hřišti si společně zadovádíme. Jestli je dětem
  5 let nebo 12 v tu chvíli nepoznáte :). A věřte, že taková společná
  aktivita nám vyprázdnila bříška. Školáci nás pozvali do “ velké “
  jídelny na výbornou rajskou polévku. Chvilka odpočinku a už vyrážíme za
  krásami městečka. Hned na náměstí si nás všiml prodejce místní
  speciality a děti za chvíli měly plnou pusu místní dobroty –
  Štramberského ucha :). Nejvíce se nám líbil výhled ze Štramberské
  Trúby. Čekala nás cesta do kopečka a zase dolů, plno zeleně, krásných
  výhledů, pampelišek, kamínků. A potom už vlakem zpátky do Ostravy.
  Děkujeme žákům ZŠ Štramberk a samozřejmě Mgr. Martině Žáčkové za
  nádherný den. Máme další nové kamarády, kterým nevadí, že jsme jiní,
  že vidíme svět jinak, že ho chápeme jinak. A přece můžeme všechno
  prožívat společně. Mnozí dospělí, se svými předsudky, by se od těchto
  dětí mohli učit. Tyto děti umí přijímat ostatní i s jejich
  odlišnostmi, jsou empatické. Přejme nám všem, ať tyto vlastnosti v nich
  nezahubíme. Ještě jednou velké díky všem žáků, jejich pedagogům
  i skvělým kuchařkám.

galerie https

Projekty environmentální výchovy

realizujeme rádi, děti milují pobyty venku, v přírodě. Jejich CO JE TO
a PROČ nikdy nekončí. Již třetím rokem jsme získali podporu Městský
obvod Poruba . V roce 2018 probíhá realizace dvou projektů zaměřených na
EV různými formami. Projekt s názvem „Jen si děti všimněte, co je
krásy na světě“ běží třetím rokem. Stanovili jsme si několik etap
projektu, kdy jsme s dětmi pracovali na zahradě – cílem bylo dětem
představit některé druhy rostlin, stromů, hmyzu, vysvětlit jim některé
procesy, které v nich probíhají, naučit je pozorovat změny v závislosti
na ročním období, všímat si detailů, nadchnout je pro přírodu, pokusy,
pozorování. V praxi to vypadalo tak, že jsme s dětmi sázeli bylinky,
jahody, rajčata či muškáty, stavěli hmyzí domečky, krmili a pozorovali
s videokamerou ptáčky v ptačí budce, experimentovali a také jsme tvořili
mandaly z přírodnin. O vše, co jsme vysázeli, jsme pravidelně pečovali a
sledovali jsme změny – barvy, tvary, detaily.

 • Na školní zahradě jsme si díky projektu mohli nechat vysadit iglú
  z vrbového proutí, kterou zaléváme dešťovou vodou. A protože všechny
  děti milují vodu, postavili jsme si venkovní vodní stěnu, kde si děti
  mohou hrát s vodou donekonečna.

V dalších fázích projektu jsme se zaměřili na poznávání přírody
interaktivně – děti pracovaly na interaktivní tabuli s výukovým
programem „Barevné kamínky“, s mobilní aplikací „Co to tu kvete“,
kdy intuitivně hledaly názvy a popis jednotlivých volně rostoucích květin,
s aplikací „Bird melody“ se učily poznávat středoevropské ptáky podle
jejich zvuků nebo zkoušely poznávat rostliny s atlasem rostlin.

 • V rámci projektu jsme navštívili ostravskou ZOO, hlučínský ranč a
  farmu, několikrát jsme si udělali výlet do lesoparku v Klimkovicích. Rádi
  chodíme také do Stanice mladých přírodovědců v Ostravě. Děti jsou
  z těchto výletů nadšené a plné zážitků. Pozorování skutečného
  života přímo v terénu a porovnávání s obrázky z kníh o přírodě a
  z encyklopedií děti baví.

Druhý projekt „Malí přírodovědci z Exilu“ jsme spustili
v loňském školním roce. Děti se učí pečovat o zvířátka – ve
školce chováme rybičky a morče, občas k nám na interakci přijde psí
nebo kočičí kamarád. V lese děti pozorovaly jeho obyvatele,
v odpoledních volnočasových aktivitách se seznámily se životem hlodavců
(potkanů) či hmyzu (brouků, pavouků, včel, žížal). Díky tomuto projektu
jsme mohli vyrazit na Záchrannou stanici v Bartošovicích. Děti zde
zjistily, jaká rizika na zvířátka číhají a jak jim případně
předcházet, viděly zvířata, která už nemohou žít ve volné přírodě a
také se seznámily s péčí o ně.

 • Cílem obou projektů je vést děti k angažovanosti v řešení
  problémů spojených s ochranou životního prostředí a k vnímavému a
  citlivému přístupu k přírodě. Environmentální výchova pomáhá
  rozvíjet spolupráci péčí o naše životní prostředí a učí děti
  komunikovat o jeho problémech. Prováděním pokusů v oblasti živé a
  neživé přírody si děti ověřují pravdivost teoretických informací
  pedagoga či informací z literatury.

My ze Školky Exilu věříme, že společnými silami přírodě pomůžeme.
Naší snahou je poskytnout dětem co nejvíce prožitků z reálného
prostředí, které je obklopuje. Přímé pozorování, které je pro děti
skutečným zážitkem, pak využíváme v dalších výchovně –
vzdělávacích aktivitách.

PROJEKT Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách
mateřské školy

dotovaný SMO. Otevřít zahradu mateřské školy veřejnosti? Skvělý
nápad, ale je nutno vytvořit podmínky. Děkujeme Městský obvod
Ostrava-Poruba za pomoc. Zahrada v odpoledních hodinách žije a věříme,
že za pomocí správkyně bude vše sloužit dětem mateřské školy
i veřejnosti. „Maminky jsou nadšené, pro mimina nemá zatím Poruba
žádné jiné vhodné prostory. Včera při focení žádaly, chtěly ať to
napíšeme. “

Podpora systematické a komplexní péče o nadané
předškolní děti

Projekt je dotován SMO. Stěžejním cílem projektu je: aktivně podpořit
nadané děti, podpořit rozvoj kvalitního výukového zázemí
prostřednictvím vzdělávání pedagogů v oblasti péče o nadané děti.
Rozvoj a vzdělávání na úrovni odpovídající znalostem a zájmům a
možnost procvičit se v praktických dovednostech, které potom děti
využijí i v dalším studiu. Umožnit dítěti pracovat podle jeho
schopností, individuálním tempem zajistit rozvoj kvalitního výukového
zázemí vytvořením podmínek pro práci pedagoga s dítětem na úrovni,
které ono dosahuje, a je pro něho východiskem pro plánování konkrétních
aktivit pro konkrétní dítě. Rozvoj systematické a komplexní péče
o nadané děti prostřednictvím zapojení rodičů, kteří se tak stávají
spoluodpovědnými za výsledky práce svého dítěte, využívají svého
práva ve vztahu k dítěti, ale také přebírají určitou zodpovědnost a
sjednocení postupu, ujasnění představ o rozsahu a způsobu poskytování
péče o nadané děti. galerie

PROJEKT Kolik je jedna a jedna?

dotovaný Statutárním městem Ostrava galerie