Přeskočit na obsah

Strava a odhlašování

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM školní jídelny – VAŠE FINANCE POD KONTROLOU

Mailem rodič omlouvá nepřítomnost dítěte s povinnou předškolní docházkou, případně komunikuje s učitelkou. Stravu takto omlouvat nelze.

Pro přihlášení a odhlášení stravy využijte prosím tuto mobilní aplikaci. Stravu můžete odhlásit také na tomto odkaze.

Omlouvání v systému STRAVA.CZ: Rodič zaklikne příslušné dny, které omlouvá. Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den -uzavře omlouvání v systému ( ve 13:00),potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací email.

Komentář k vyúčtování stravného a úplaty za školní vzdělávání v systému STRAVA.CZ: Peníze připíšeme na základě sestavy – Výpis z běžného účtu za týden- tento lze vygenerovat vždy v pondělí následující týden. Dále pak na základě sestavy -Výpis z běžného účtu za měsíc-tento lze vygenerovat vždy až po ukončení měsíce. To-kdy banka provede převod z Vašeho účtu na náš- neovlivníme. Stav Vašich záloh stravné+úplata za š. vzdělávání po odečtení zálohy na aktuální měsíc vidíte přihlášení do Strava. cz hned v záhlaví v modrém políčku vedle jména Vašeho dítěte.

Nová povinnost pro mateřské školy

Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, vyplynula pro Mš v roce 2015 povinnost vydávat potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v Mš, neboť tuto částku si může nově daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob.

Diety

Již podruhé byla naše školní jídelna oceněna za péči o děti s dietou. Ocenění naší šk. jídelny v letech 2016 a 2017

Informace o možnostech dietního stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) byla vydána na základě zmocnění v § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 školského zákona, a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR podle § 121 odst. 2 šk. zákona. Vyhláška nově umožňuje zařízením školního stravování se rozhodnout, zda jim jejich personální a materiální zabezpečení umožňuje připravovat dietní stravu pro strávníky, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotní péče, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu.

Na základě písemného doporučení dětského lékaře, může rodič požádat vedení mateřské školy o úpravu stravování s ohledem na dietu dítěte. Vaříme pro děti s bezlepkovou dietou (BL), tuto dietu upravujeme zároveň i jako dietu bez laktózy (BM ) ( bez mléka, mléčných pokrmů a pokrmů, ve kterých je obsaženo mléko).

Nabízíme pro děti, kterým dětský lékař doporučil dietu, 2 varianty:

  • dieta BL+BM dohoda – dieta
  • vlastní stravování – lze však umožnit pouze dětem ve speciální třídě– rodič zajišťuje stravování ve vlastní režii a donáší dítěti do školky všechno jídlo připravené z domova v označených nádobách jménem dítěte a svačina, oběd, odpolední svačina, které je uchováno v lednici a před podáním je ohříváno dohoda – dítě se nestravuje
  • Pro děti, které mají doporučen jiný typ diety, nevaříme.
  • Upozorňujeme: odhlašujte děti včas, v případě neodhlášené stravy jsme povinni účtovat tzv. režii ve výši 41 Kč na den. U dítěte s dietou 45 Kč na den.

Alergeny

Stravné se platí zálohově předem bezhotovostně na účet školní jídelny, případně hotově.
Bližší informace o stravování podá účetní jídelny – telefon 777 961 494. Veškerý peněžní styk v mateřské škole zajišťuje účetní nebo účetní jídelny.*

Rodiče, kteří mají zájem si dítě vyzvedávat pravidelně některé dny po obědě, mohou předem na tyto dny odhlásit odpolední svačiny. Toto je možno pouze písemně (do sešitu na nástěnce uvést svůj požadavek s podpisem, případně mailem).

STRAVNÉ DĚTÍ od 1.9.2019

celodenní do 6 let32 Kč / den
celodenní 7 leté35 Kč / den
celodenní dieta do 6 let46 Kč / den
celodenní dieta 7 leté51 Kč / den

Platby stravného a úplaty za školní vzdělávání

NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM na běžný účet 2801772587/2010

Platby převodem

Číslo účtu2801772587/2010
Variabilní symbolrodné číslo dítěte
Do poznámkyjméno a příjmení dítěte
Splatnostnejpozději první den daného měsíce

Platby v hotovosti

Hotovostní platby provedete v kanceláři ředitelny. Otevírací doba pokladny ředitelny:

Pondělí7:30 – 8:30
Úterý12:00 – 13:00
Středa7:30 – 8:30

Vyúčtování stravného a úplaty za školní vzdělávání za šk. rok 2019/2020 proběhne do 20. 8. 2020- tzn. přeplatky budou převedeny zpět na účet, z kterého přišly.
Pokud platíte hotově, je třeba, abyste si pro přeplatky přišli v týdnu od 1. do 4. 9. 2020.

Děti, které jsou omluveny na červenec, dostanou zpět vyúčtovanou částku za období celého školního roku. Platbu na září tedy, prosím, proveďte do 31. 8. 2020 na účet číslo
2801 772 587/2010

Místo pro děti – spolek
Vyúčtování – děti, které zůstávají v dalším roce, budou mít přeplatky z plavání, akcí a logopedie ponechány jako zálohy na další školní rok (pokud ve školce zůstává sourozenec, budou mu zálohy „školáka“ převedeny.)

Pokud Vaše děti odcházejí do školy, napište, jak máme s penězi naložit, na který účet převést.