Přeskočit na obsah

Školská poradenská zařízení

S P E C I Á L N Í P R A C O V I Š T Ě,

S KTERÝMI NAŠE ŠKOLA SPOLUPRACUJE NEJČASTĚJI

K l i n i c k ý logoped pro naši školu
PhDr. Alena Ptáčková, klinická logopedie s.r.o.
EUC KLINIKA Opavská ulice 962 / 39, Ostrava – Poruba, tel: 608 325 326

Speciálně pedagogické centrum Kpt. Vajdy 1a, OSTRAVA – ZÁBŘEH
Pro děti s vadami řeči – Mgr. Smolková

Pro děti s PAS – Mgr. Smoleňová

tel: 596 768 131, 723 026 353

Speciálně pedagogické centrum – PRO DĚTI S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM a  PRO DĚTI ZDRAVOTNĚ OSLABENÉ
28. října 1884, FRÝDEK – MÍSTEK
tel: 558 438 644

Speciálně pedagogické centrum – SPC PRO DĚTI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
při Základní škole Těšínská 98, Slezská Ostrava
tel: 734 763 987, 596 238 035
Vyšetřování klientů probíhá na adrese U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh

Speciální pedagogické centrum je školské poradenské zařízení,
které nabízí bezplatné služby dětem, žákům a studentům s postižením, jejich rodičům, školám, pedagogickým a jiným odborným pracovníkům, veřejnosti.
Jedná se o komplexní služby speciálního pedagoga, psychologa, sociálně – právní poradna pro klienty s DANÝM TYPEM postižení. Výjezdy za klienty, ambulantní péče, individuální výuka, metodická pomoc.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou do škol vřazovány na základě jejich doporučení.

Veškerá korespondence probíhá mezi rodiči a SPC, všechna doporučení, která rodiče obdrží, obratem předávají mateřské škole.