Přeskočit na obsah

Organizace školního roku

2021/2022

PO DOBU ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN bude vždy omezen provoz mateřské školy. Pokud to epidemiologická situace umožní, budou některé třídy uzavřeny.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.  ŠKOLKA BUDE UZAVŘENA od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Úplata za školní vzdělávání je snížena za měsíc prosinec na 502 Kč s ohledem na uzavření školky na dobu 6 pracovních dnů.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 28. 2. – 6. 3. 2022.   

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Pátek 15. dubna je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července do 31. srpna 2022.

Mateřská škola bude v r. 2022 uzavřena od 1. 7. -4. 7. a od 1. 8. – 31. 8. 2022

Náhradní provoz zajišťuje  

Mateřská škola, Ostrava- Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace v měsíci srpnu od 1. do 24. 8. 2022.

Požadavky k přijetí dítěte na dobu určitou: Odevzdaná vyplněná žádost o přijetí na dobu určitou (na webu www.msdvorni.cz v sekci: o školce – prázdniny), naskenované přihlášky + kopie vyjádření lékaře zaslat mailem do 25. 4. 2022 . Email: msdvorni2@seznam.cz. Zpětně Vám potvrdíme evidenci žádosti. Vyrozumění o přijetí Vašeho dítěte na dobu určitou zašleme mailem do 6. 6. 2022. Zaplacená záloha za vzdělávání a stravné dle žádosti do 15. 6. 2022. Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů, kteří si zvolí dobu kratší 14 pracovní dní.

Z kapacitních důvodů není možno vyhovět všem žádostem. V uvedené době budou do mateřské školy docházet děti ze tří mateřských škol. Prosím Vás o vzájemnou ohleduplnost a respekt. Z naší strany se budeme snažit o co možná největší spokojenost pro Vás a Vaše děti.

žádosti o přijetí pro děti z MŠ Exilu://skolkaexilu.cz/o-skole/dokumenty/formulare/https://skolkaexilu.cz/o-skole/uredni-deska/

Prázdninový provoz u nás od 7. 7. do 31. 7. 2022

zároveň pro děti z obou pracovišť Mateřské školy, Dvorní 763.