Přeskočit na obsah

Organizace dne

Rytmický řád dne v běžných třídách naší školky (ze šk. vzd. programu)

• Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:30 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina.

• V běžných třídách pracují vždy 2 pedagogové, (třetí pedagog v případě integrovaného dítěte – asistent) Případně chůva – přítomnost 4 – 6 hodin dle potřeb třídy. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti, připravuje podmínky pro prožitkové učení. Druhý pedagog na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin. Překrývání je zajištěno minimálně 2,5 hodiny denně.

• V každé třídě probíhá jedenkrát týdně Metoda dobrého startu pro školáky – druhý pedagog zajišťuje aktivity pro mladší děti. Metoda je vysoce efektivní u rizikových skupin dětí s podezřením na specifické poruchy učení.

• Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin.

• Oběd je vydáván postupně od 11:45 do 12:15 hodin. Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku.

• Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Aktivity se pravidelně střídají, jedná se o činnosti Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Organizujeme je společně s neziskovou organizací Místo pro děti – spolek.

• Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů.

• V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti dvakrát týdně výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s dalšími externisty sportovní kroužek JUDO.

• Od 16:00 – 16:30 se děti postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady.

Rytmický řád dne ve speciálních třídách naší školky

• Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:30 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina.

• Ve speciálních třídách pracují od rána dva pedagogové, společně s 1–2 asistenty pedagoga. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog individuální činnosti dětí, které vycházejí z plánu pedagogické podpory či z individuálních vzdělávacích plánů. Probíhají skupinové hry a činnosti, individuální logopedická péče, nácviky sociálních dovedností.

• Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin.

• Oběd je vydáván postupně od 11:30 do 12:00 hodin. Děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku.

• Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Organizujeme je společně s neziskovou organizací Místo pro děti – spolek.

• Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů.

• V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti dvakrát týdně výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s 1. Judo club Baník kroužek JUDO.

• Speciální třídy pro děti s požadavkem vysoké personální podpory pracují denně od 7 do 15 hodin.

• Děti, které nevyžadují asistenci a zůstávají ve školce po 16:00 hodině, se postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady.