Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Prázdniny v Mš Dvorní – bližší informace

Dana Schönová,

v rámci vzájemné spolupráce mezi našimi mateřskými školami, přednostně umísťujeme na období letních prázdnin Vaše děti v době uzavření Vaši
kmenové mateřské školy MŠ Exilu. Prázdninový provoz naše mateřská škola zajišťuje v době od 1. 7 – 30. 7. 2021 na pracovišti V Zahradách 2148.
Požadavky k přijetí dítěte na dobu určitou: Odevzdaná vyplněná žádost o přijetí na dobu určitou (na webu www.msdvorni.cz v sekci: o školce – prázdniny), naskenované
přihlášky + kopie vyjádření lékaře zaslat mailem do 26. 4. 2021. Email: msdvorni@msdvorni.cz. Zpětně Vám potvrdíme evidenci žádosti.