Přeskočit na obsah
Nadané děti

Zvýšit IQ dítěte je jednoduché

Mozek dítěte je jako houba, co nasává každý podnět a informaci. Při
narození obsahuje 100 miliard neuronů a během prvních několika let váš
potomek vytváří více než milion nervových spojů za sekundu. Je tedy
zásadní, v jakém prostředí a atmosféře dítě vyrůstá. Pokud
v rodině vládne smích a láska, vytváříte tak ideální prostředí pro
rozvoj šťastného a inteligentního jedince.Poslech
hudby, čtení z knížky, pohyb.https