Přeskočit na obsah
Nadané děti

NTC Learning

Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele,
pedagogické pracovníky předškolních zařízení,ale také pro rodiče.
Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou
ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí
v předškolním věku.Celý vzdělávací cyklus probíhal v MŠ Čs. exilu
v Ostravě – Porubě ve třech seminářích od května do září
2018. O téma jak rozvíjet rozumový potenciál dětí projevilo zájem
14 našich pedagogů a 7 pedagogů z jiných MŠ z Ostravy a okolí. Více Fotogalerie