Přeskočit na obsah
Jiné

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Doporučení Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví
ČR připravené ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy,
Státním zdravotním ústavem a Klinikou infekčních, parazitárních a
tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Upozornění
ke koronaviru