Přeskočit na obsah
Jiné

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí
předškolního věku
(dále Desatero pro rodiče)je určen rodičům
dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají
přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem
do základní školy.
Materiál Desatero pro rodiče vytvořila
pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a
pedagogů z praxe.