Přeskočit na obsah

Poradna z měsíce Únor 2020

Jiné

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou

Doporučení Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, Státním zdravotním ústavem a Klinikou infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Upozornění ke koronaviru