Přeskočit na obsah

Poradna z měsíce Září 2018

Nadané děti

NTC Learning

Mensa NTC Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele, pedagogické pracovníky předškolních zařízení,ale také pro rodiče. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.Celý vzdělávací cyklus probíhal v MŠ Čs. exilu v Ostravě – Porubě ve třech seminářích od května do září 2018…