Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Poděkování našim rodičům

Dana Schönová,

Úzkou spolupráci s rodinou považujeme v naší školce za samozřejmost. Pravidelné společné aktivity, kulturní akce, tvořivé dílny – to vše covidový rok zastavil. Uzavřeli jsme se s dětmi do tříd a rodiče vítáme jen ve dveřích. Tím více děkujeme všem, kteří nám pomáháte !