Přeskočit na obsah
Co se právě děje

OPATŘENÍ s ohledem na epidemiologickou situaci

Dana Schönová,

Vážení a milí rodiče, Z epidemiologic­kých důvodů je provoz
omezený.

– Prosím, seznamte se s níže uvedenými pravidly, které platí od
18.7.2020

KHS -Mimořádné
opatření 2020–15
V celém regionu je povinné nošení roušek ve
veřejné dopravě a ve vnitřních prostorách –netýká se dětí do
7 let

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez
známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a
ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci,
bude izolováno od ostatních dětí a budeme neprodleně kontaktovat zákonné
zástupce.

 • Každé ráno bude probíhat ranní filtr včetně měření teploty. Pokud
  bude teplota zvýšená, nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění,
  nebude do kolektivu přijato.
 • Při vstupu do obouvárny budou umístěny dezinfekce – žádáme
  všechny, kteří budou do vnitřních prostor školky vstupovat, aby sobě
  i dětem dezinfikovali ruce. Zákonný zástupce se zdržuje v budově
  nezbytně nutnou dobu a to pouze ve společných prostorách školy, nevstupuje
  do třídy, ani umývárny.
 • První den docházky dítěte do kolektivu podepíše zákonný zástupce
  prohlášení o bezinfekčnosti (příloha čestné
  prohlášení
  )

(příloha čestné
prohlášení-editovatelná verze
)

 • Zájmové aktivity a náhradní činnosti budou probíhat pouze v rámci
  třídy, skupiny dětí se nebudou potkávat, pokusíme se toto zajistit i na
  zahradě.