Přeskočit na obsah
Co se právě děje

OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

Dana Schönová,

Vláda omezuje provoz mateřských škol s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021.

Kontakt na ředitelku PaedDr. Dana Schönová – 775 611 530.

Pro rodiče dětí vybraných profesí určil KÚ MSK náhradní Mateřskou školu, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace,

ředitelka: Mgr. Adéla Mikesková, tel. 775 560 535.

Na webových stránkách ZDE si rodiče mohou stáhnout žádost o ošetřovné, vyplnit a odeslat. Škola nic nepotvrzuje.

Aktuální informace k ošetřovnému https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Strava bude všem strávníkům automaticky odhlášena.

Úplatu za školní vzdělávání poměrně pokrátíme s ohledem na počet dnů omezeného provozu- tzn. 240 Kč.

Milí rodiče, přejeme nám všem pevné zdraví.