Přeskočit na obsah

Školní vzdělávací program

Den v běžných třídách

 • Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:30 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina.
 • V běžných třídách pracují vždy 2 pedagogové, (třetí pedagog v případě integrovaného dítěte – asistent). V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog s dětmi individuální, skupinové hry a činnosti, připravuje podmínky pro prožitkové učení. Druhý pedagog na odpolední směnu nastupuje nejpozději v 10 hodin. Překrývání je zajištěno minimálně 2,5 hodiny denně.
 • V každé třídě probíhá jedenkrát týdně Metoda dobrého startu pro školáky – druhý pedagog zajišťuje aktivity pro mladší děti. Metoda je vysoce efektivní u rizikových skupin dětí s podezřením na specifické poruchy učení.
 • Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin.
 • Oběd je vydáván postupně od 11:45 do 12:15 hodin. Mladší děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku.
 • Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Aktivity se pravidelně střídají, jedná se o činnosti Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika, Sport. Organizujeme je společně s neziskovou organizací Místo pro děti – spolek.
 • Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů
 • V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s 1. Judo club Baník kroužek JUDO.
 • Od 16:00, případně 16:15 – 17:00 se děti postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady.

Den ve speciálních třídách

 • Od 6 hodin se děti celé školy scházejí v jedné třídě. V době od 7 – 7:30 se děti se svými učitelkami rozcházejí do kmenových tříd. Děti se postupně scházejí do 8:45 hodin. Svačina je připravena od 8:45 do 9:20 V průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim, ovoce či zelenina.
 • Ve speciálních třídách pracují od rána dva – tři pedagogové, společně s 1 asistentem pedagoga. V době od 7 do 10 hodin rozvíjí pedagog individuální činnosti dětí, které vycházejí z plánu pedagogické podpory či z individuálních vzdělávacích plánů. Probíhají skupinové hry a činnosti, individuální logopedická péče, nácviky sociálních dovedností.
 • Dopolední pobyt venku je přizpůsobován počasí a rozptylovým podmínkám – nejčastěji v době od 9:30 do 11:30 hodin.
 • Oběd je vydáván postupně od 11:45 do 12:00 hodin. Děti se po provedení hygieny ukládají ke spánku.
 • Od 13 hodin zahajují činnost odpolední aktivity pro starší děti, které rozvíjejí talent a nadání dětí. Organizujeme je společně s neziskovou organizací Místo pro děti – spolek .
 • Po odpolední svačině děti postupně odcházejí domů
 • V době od 15:00 do 16:00 nabízíme ve spolupráci se školou Hellou pro děti výuku ANGLIČTINY a ve spolupráci s 1. Judo club Baník kroužek JUDO.
 • Speciální třídy pro děti s požadavkem vysoké personální podpory pracují denně od 7 do 15 hodin.
 • Děti, které nevyžadují asistenci a zůstávají ve školce po 16:00 hodině, se postupně rozcházejí opět z jedné třídy, kde je tzv. konečná. Za příznivého počasí předáváme děti odpoledne rodičům ze školní zahrady
 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Informace o zájmových aktivitách pro nadané děti 5–7 leté

Nabízíme ve spolupráci s Místem pro děti – spolek nejrůznější aktivity pro starší děti. Jedná se o aktivity od 13 do 14:15 – Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika, Sport. Všechny jsou nákladné na nákup materiálu. Pokud se dítě někdy aktivity účastnit nechce, nenutíme ho.
Další aktivity probíhají po odpoledním odpočinku.

Všechny aktivity jsou hrazeny rodiči. Informace o platbách na http://www.mistoprodeti.cz/platby/

Aktivity po 15. hodině organizují externí firmy 1.JUDO Club Baník Ostrava každé úterý od 15:30 ve školce JUDO. Info JUDOhttp Platba za judo – 1250 Kč za 1. pololetí. Trenérka Markéta Pavlicová DiS, tel: 737 440 108, mail:marketapavlicova@1jcbo.cz

jazykovou školou HELLO nabízíme kurz angličtiny pro předškolní děti. Vždy v pondělí od 15 hodin v budově jazykové školy ( děti po svačině odvádějí do Hello školy naši pedagogové, po výuce si je vyzvedávají rodiče).

odkaz pro rodiče, na kterém mohou přihlásit děti do kurzu  https://www.hello.cz/cs/aj-pro-deti-v-predskolnim-veku-ostrava-poruba-13-09-2021/p&k=21388&b=rozsirene-vyhledavani%26typ=pd%26z2=4%2c8%26id=21006

Další zájmové aktivity jsou organizovány společně s MÍSTO PRO DĚTI-SPOLEK nabízíme zájmové aktivity v době od 13:00 hod vhodné pro děti ve věku 5 – 7 let s malou potřebou poledního spánku. Odpolední aktivity jsou hrazeny rodiči.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO NESPAVCE organizované Místem pro děti-spolek

MALÝ BADATEL

Ponořte se s námi do zábavného světa vědy. V rámci této zájmové aktivity podporujeme u dětí jejich přirozenou zvídavost. Děti budou mít možnost si samy vyzkoušet různé pokusy, a tím pochopit některé základní principy přírodních procesů, chemických reakcí a fyzikálních zákonů. Společně budeme zkoumat, pozorovat, objevovat a experimentovat. Děti budou mít také možnost využít širokou nabídku konstruktivních stavebnic, které jim pomohou rozvinout představivost, a dosáhnout tak lepšího pochopení. Nabízené činnosti a aktivity dětem umožní lépe vnímat svět kolem sebe a přicházet na různé zajímavosti, které nás obklopují.

KERAMIKA

…je zaměřena na klasické techniky práce s keramickou hlínou, jako je výroba z plátů, vymačkávání nebo modelování, ale i na kombinaci s arteterapeu­tickými prvky, např. otisk dlaně, zanechání hmatové stopy v hlíně. Cílem aktivity je nejen zvládnutí základních prvků práce s keramickou hlínou, rozvoj jemné motoriky, ale především radost z tvořivé práce.

ARTETERAPIE

Budeme užívat arteterapeutické techniky, které dětem rozšíří obzory umění a oprostí je od jednotvárných technik výtvarné výchovy. Naučí se pracovat s novou technikou malby, kresby, pracovní činnosti, zapojíme do umění také přírodní materiály. Touto aktivitou, chceme dětem rozšířit jejich prostor fantazie a pomocí umění jim ukázat jiný svět barev!

KLUB DESKOVÝCH HER

…rozhodně není nuda – věnujeme se nejnovějším deskovým hrám, zkoušíme i klasické hry -např. šachy. Rozvíjíme rozumový potenciál dětí, soustředění.

KUCHTÍCI

Vaření je velká zábava! Naučíme se rozeznat druhy zeleniny, ovoce a společně přijdeme na to, jak je možné, z obyčejných surovin připravit neuvěřitelné věci k jídlu. Povíme si postupy při práci se surovinami, základy hygieny a bezpečnosti v kuchyni. Využijeme naše smysly a vše řádně ochutnáme. Dobrůtky si společně sníme.

EVALUACE 2021

Dotazníky spokojenosti rodičů

Při evaluaci naší výchovně vzdělávací práce za školní rok 2020-2021 jsme došli k závěru, že jsme se společně posunuli kupředu, ale nadále chceme na sobě pracovat a zdokonalovat se v nových metodách práce.  Tento pozitivní stav dokládají hodnocení zaměstnanců školy, ale také vyhodnocení dotazníků pro rodiče. Zjišťovali jsme mimo jiné postoj rodičů ke kvalitám distanční výuky v době omezení provozu. I zde jsme se setkali s kladným hodnocením. S tím souvisí i zapojení rodin do dění školy, vzhledem k epidemiologickým opatřením to tento školní rok nebylo až tak možné. Rodiče hodnotili takto: 33% hodnotí kladně, 38% spíše ano a zbylých 28% spíše ne.

Naše mateřská škola podporující zdraví uspokojuje a respektuje obecně lidské potřeby dítěte a jeho individuálně a vývojově podmíněné projevy. Rovněž zohledňuje přirozené potřeby zaměstnanců a rodičů. Předpokladem dobré spolupráce a otevřených partnerských vztahů je příležitost ke komunikaci s druhými.

Dotazníky spokojenosti rodičů, že jejich dítě navštěvuje naši Mateřskou školu – rozhodně ano je spokojeno 98%, spíše ano 3%.

Děkujeme Vám za Vaše názory, za Vaši zpětnou vazbu. Děkujeme, že nás podporujete a že máte zájem na dalším zlepšení naší vzájemné spolupráce.