Přeskočit na obsah

Informace o úplatě za školní stravování

STRAVNÉ DĚTÍ od 1.11.2023

celodenní do 6 let44 Kč / den
celodenní 7 leté46 Kč / den
celodenní dieta do 6 let54 Kč / den
celodenní dieta 7 leté60 Kč / den

Platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

NEJVHODNĚJŠÍ JE PLATBA PŘEVODEM na běžný účet 2801772587/2010

Informace o způsobu placení školného a stravného

Stravné a školné se platí dohromady vždy zálohově dopředu. (Výpočet částky = denní sazba x počet stravovacích dnů + školné).

Doporučenou platbu ve výši 1 700,- Kč zasílejte na účet 2801772587/2010

Děti s povinnou předškolní docházkou (děti které k 1.9. daného školního roku měly 5 let a starší) platí pouze cenu stravného na celý nadcházející měsíc.

Doporučujeme platbu ve výši 1100,-Kč na účet 2801772587/2010

Platby převodem

Číslo účtu2801772587/2010
Variabilní symbolrodné číslo dítěte
Do poznámkyjméno a příjmení dítěte
Splatnostnejpozději první den daného měsíce

Platby v hotovosti

Hotovostní platby provedete v kanceláři ekonomky školy.