Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Logopedická péče

Dana Schönová,

Milí rodiče, logopedické terapie již probíhají běžně
v logopedických ambulancích. Také je možné využít distanční
terapie – on-line, ale pouze u pojištěnců pojišťoven: VZP, ČPZP, RBP.
Pokud technické možnosti Vaší rodiny toto umožňují a rádi by jste tohoto
způsobu péče využili, napište SMS zprávu na telefon klinické logopedky
PhDr. Aleny Ptáčkové.(608 325 32­6) Do SMS uveďte: Mám zájem o LOGO on
line,jméno Vašeho dítěte, z MŠ Exilu.

Kontakt: PhDr. Alena Ptáčková sms na tel.: 608 325 326 e-mail: ptackova@kl-logo.cz