Přeskočit na obsah
Co se dělo

Klub nadaných dětí

Dana Schönová,

Rozvíjíme rozumový potenciál všech dětí do 7 let.

KLUB se schází 1x v měsíci vždy v době od 14:45 do 16:00 hod. Lekce na sebe obsahově nenavazují, možno se účastnit kterékoliv lekce, jen předem informujte MŠ emailem na adrese skolkaexilu@seznam.cz

    Termíny:  7. 10. 2021 / 4. 11. 2021 /  2. 12. 2021 / 6. 1. 2022/  3. 2. 2022/ 3. 3. 2022/ 7. 4. 2022/

                      5. 5. 2022/ 2. 6. 2022

Náplň KLUBU:

cvičení, která podporují rozvíjení rozumových schopností dětí tj. pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou, logické hádanky, učení symbolů – např. dopravní značky, značky aut, tvary číslic, základní práce se slovy a písmeny. Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti, matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry. NTC Learning je systém učení dětského mozku za pomoci cvičení – zkušenosti z praxe ukazují na možnosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy mimo jiné poukazují na skutečnost, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových  synapsí do věku 7 let – z toho 50% vznikne do věku 5 let.

Více na  www.mensa.cz nebo na www.skolkaexilu.cz