Přeskočit na obsah
Co se dělo

Klub nadaných dětí

Dana Schönová,

  • Rozvíjíme rozumový potenciál všech dětí do 7 let. KLUB se schází 1x v měsíci v MŠ Čs. exilu v Ostravě – Porubě ve žluté herně,
  • vždy v době od 14:45 do 16:00 hod.  Lekce na sebe obsahově nenavazují.  Termíny: 1. 10. 2020  /  5. 11. 2020 /  3. 12. 2020                                        
  • Náplň KLUBU: cvičení, která podporují rozvíjení rozumových schopností dětí tj. pohybové aktivity – hry s míčem, hudbou, logické hádanky, učení symbolů – např. tvary číslic, dopravní značky, značky aut, základní práce se slovy a písmeny. Hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, logického myšlení, řeči, prostorové a plošné představivosti, matematických představ, rozvíjení postřehu, pozornosti a paměti, deskové hry.

NTC Learning je systém učení dětského mozku za pomoci výše uvedených cvičení. Zkušenosti z praxe ukazují na možnosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku.Výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových  synapsí do věku 7 let – z toho 50% vznikne do věku 5 let. Více na  www.mensa.cz    Zájemci o aktivity pište, volejte.  Email: skolkaexilu@seznam.cz , Tel: +420 775 611 835

Projekt je spolufinancován Statutárním městem Ostrava.