Přeskočit na obsah
Co se dělo

Klub nadaných dětí

Dana Schönová,

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Naše Kluby nadaných dětí jsou v síti klubů Mensy.

Od září nabízíme kluby většinou 1. a 3. čtvrtek v měsíci, 1. klub proběhne 15. 9.2022 od 15 hodin v zelené třídě. (za rok celkem 19 klubů). Kapacita: 12 dětí

Kritéria pro přijetí dětí: Dítě projevuje nadání (Typické projevy chování nadaných dětí – jak je poznáme? Má vaše dítě bohatou slovní zásobu? Zajímají ho písmena, chce si již v předškolním věku číst? Má touhu vědět, jak věci fungují? Má řadu zájmů?) Dítě je dychtivé získávat nové informace. Dovede se soustředit, dlouhodobě koncentrovat pozornost. Platba příspěvku -1 600 Kč ročně (případně 200 Kč měsíčně na účet Místo pro děti-spolek)