Přeskočit na obsah

Aktuality

Prázdniny v Mš Dvorní – bližší informace

v rámci vzájemné spolupráce mezi našimi mateřskými školami, přednostně umísťujeme na období letních prázdnin Vaše děti v době uzavření Vašikmenové mateřské školy MŠ Exilu. Prázdninový provoz naše mateřská škola zajišťuje v době od 1. 7 – 30. 7. 2021 na pracovišti V Zahradách 2148.Požadavky k přijetí dítěte na dobu určitou: Odevzdaná vyplněná žádost o přijetí na dobu určitou (na webu www.msdvorni…

Organizace letních prázdnin

Aktuality

Organizace letních prázdnin

Hlavní prázdniny ve školách budou trvat od 1. července do 31. srpna 2021.Mateřská škola bude uzavřena od 1. 7. -31. 7. 2021 a od 25. 8. - 31. 8.…

Aktuality

Směrnice o úplatě za školní vzdělávání

Snížení úplaty v době nouzového stavu je možné na základě písemné žádosti zákonného zástupce, pokud dítě bylo řádně omluveno a nedocházelo ani jeden den v měsíci na částku 190 Kč.https://skolkaexilu.cz/wp-content/uploads/2020/11/Pokyn-k-uplate-za-skolni-vzdelavani-platny-od-1.11.2020.pdf

Aktuality

KARANTÉNA

Vážení rodiče, informujeme Vás o karanténě ve dvou třídách. Ve třídě ŽELVIČEK - zatím do 24. 10. 2020.Ve třídě RYBEK - zatím do 26. 10. 2020.Rodičům jsme rozeslali všechny informace mailem.Upozornění hlavní hygieničky ČRNa základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020…

Aktuality

Upozornění rodičům

Milí rodiče, přibývá COVID pozitivních, zavírají se třídy škol, školek. Prosím, buďte obezřetní a hlavně ohleduplní. Neohrožujte nás zbytečně, rádi bychom zůstali otevření co nejdéle. Prosím, dodržujte základní karanténní pravidla. A sice: pokud Vás nebo členy Vaší domácnosti pošlou na testy, ihned hlaste škole a dítě nechte doma. Nestýkejte se s osobami, které jsou v karanténě, to znamená ani…

Aktuality

INFORMACE RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,blíží se začátek školního roku.Dětem, které docházely i v loňském školním roce, přišlo vyúčtování přeplatků stravného a úplaty za šk. vzdělávání na účet, ze kterého přicházely platby. Pokud platíte hotově, je třeba, abyste si přeplatky vyzvedli osobně po 1. 9. 2020 v kanceláři účetní.Nyní je potřeba, aby všichni zákonní zástupci zaslali zálohu na září se…