Přeskočit na obsah

Aktuality

Povinně zveřejňované informace

Název organizace: Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizaceIČO: 61989151IZO: 600 144 101Mateřská škola je zařazena do sítě škol od 25.3.1996, zapsána v rejstříku škol 1.1.2005. aktuální výpis z rejstříku školOrganizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnuStatutární orgán: ředitelka PaedDr. Dana SchönováZřizovatel : Statutární město Ostrava…

Aktuality

Projekty v roce 2018

Projekt – Mateřská škola je tu již 60 let.Mateřská škola je tu již 60 let. Po celý rok jsme zveřejňovali fotografie a pořádali výstavu hraček, se kterými si hrály naše babičky a dědečkové. Starší děti navštívily v říjnu bílovecký zámek a prohlídly si hračky, jízdní kola a jiné předměty, které jim připomněly časy jejich babiček.Oslavy se blíží do finále. V říjnu jsme se setkali s bývalými …

Aktuality

JUDO v mateřské škole

Pravidelně jednou týdně dochází do naší školky trenérka Markéta Pavlicová. Do JUDA přihlašují rodiče děti mailem, případně přímo ve školce.Informace JUDOÚhradu lze provést převodem na účet nebo složenkou. Do vzkazu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, tréninkové středisko a důvod platby (příspěvky, licenční známka, judo průkaz, zkoušky kyu, atd.)Vzkaz pro příjemce: Jan Novák…

Aktuality

AKTIVITY pro rozvoj talentu

AKTIVITY PRO NESPAVCE – jedná se o aktivity od 13 do 14:15, které nabízíme starším dětem – Kuchtík, Badatel, Arteterapie, Deskové hry, Keramika. Všechny jsou nákladné na nákup materiálu.Informace JUDOAktivity po 14:30 hodPravidelně jednou týdně dochází do naší školky trenérka Markéta Pavlicová. Do JUDA přihlašují rodiče děti mailem, případně přímo ve školce.Úhradu lze provést…

Aktuality

PROJEKT Zvýšení kvality předškolního vzdělávání

PROJEKT Zvýšení kvality předškolního vzděláváníRegistrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/18_063/0009389. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ –Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z…

Aktuality

Vyúčtování stravného a úplaty za šk.rok

Vyúčtování stravného a úplaty za školní vzdělávání za šk. rok 2018/2019 proběhne do 20. 7. 2019– tzn. přeplatky budou převedeny zpět na účet, z kterého přišly. Pokud platíte hotově, je třeba, abyste si pro přeplatky přišli v týdnu od 1. 8. do 7. 8. 2019. Děti, které jsou omluveny na srpen, dostanou zpět vyúčtovanou částku za období celého školního roku Dětem, které budou docházet ještě v srpnu,…

Aktuality

Organizace školního roku

Z provozních důvodů bude v období školních prázdnin vždy omezen provoz mateřské školy (uzavřením některých tříd. Bližší informace sdělíme vždy týden předem).Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 10. 2. – 16. 2. 2020Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem…

Aktuality

Z naší kroniky

Mateřská škola v Ostravě – Porubě na ulici Čs. Exilu slaví 60 let. Po druhé světové válce nastává rozmach mateřských škol. Městský národní výbor v Porubě pro umístění první mateřské školy vybral a upravil vyhovující místnosti v místním zámku, k jehož části přiléhá zahrada. Vyučování bylo zahájeno 17. listopadu 1947. Do jednoho oddělení docházelo 56 dětí. Bylo zavedeno podávání přesnídávky. Od…

Aktuality

Sborníky nápadů ke stažení

Pedagogové naší mateřské školy sestavili pro využití v praxi sborníky nápadů pro rozvíjení nadání dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů.Sborník nápadů-KONSTRUKCE a Sborník nápadů – POKUSY

Aktuality

Základní info o školce

Mateřská škola patří mezi největší integrované předškolní zařízení na území Ostravy s kapacitou 120 dětí, z toho 60 s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy speciální pro děti s více vadami, poruchou autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči a 3 třídy běžné. Tradice školky sahá do roku 1947, kdy byla z nevyhovujících prostor porubské…

Aktuality

Zápis 2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019. Vývěska-rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018–2019. Zájem o zápis do mateřské školy projevilo 175 rodičů. Žádost o přijetí do MŠ nakonec podalo 58 zákonných zástupců, přijato bylo 34 dětí, z toho 14 se speciálními vzdělávacími potřebami. Při přijímání dětí byli dle kritérií upřednostněni…