Přeskočit na obsah

Aktuality

Organizace školního roku

Z provozních důvodů bude v období školních prázdnin vždy omezen provoz mateřské školy (uzavřením některých tříd. Bližší informace sdělíme vždy týden předem).Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 10. 2. – 16. 2. 2020Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem…

Aktuality

Z naší kroniky

Mateřská škola v Ostravě – Porubě na ulici Čs. Exilu slaví 60 let. Po druhé světové válce nastává rozmach mateřských škol. Městský národní výbor v Porubě pro umístění první mateřské školy vybral a upravil vyhovující místnosti v místním zámku, k jehož části přiléhá zahrada. Vyučování bylo zahájeno 17. listopadu 1947. Do jednoho oddělení docházelo 56 dětí. Bylo zavedeno podávání přesnídávky. Od…

Aktuality

Sborníky nápadů ke stažení

Pedagogové naší mateřské školy sestavili pro využití v praxi sborníky nápadů pro rozvíjení nadání dětí v oblasti technických a přírodovědných oborů.Sborník nápadů-KONSTRUKCE a Sborník nápadů – POKUSY

Aktuality

Základní info o školce

Mateřská škola patří mezi největší integrované předškolní zařízení na území Ostravy s kapacitou 120 dětí, z toho 60 s nejrůznějšími speciálními vzdělávacími potřebami. Sedmitřídní mateřská škola má 4 třídy speciální pro děti s více vadami, poruchou autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči a 3 třídy běžné. Tradice školky sahá do roku 1947, kdy byla z nevyhovujících prostor porubské…

Aktuality

Zápis 2018

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019. Vývěska-rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018–2019. Zájem o zápis do mateřské školy projevilo 175 rodičů. Žádost o přijetí do MŠ nakonec podalo 58 zákonných zástupců, přijato bylo 34 dětí, z toho 14 se speciálními vzdělávacími potřebami. Při přijímání dětí byli dle kritérií upřednostněni…

Aktuality

Program MISP – Masáže děti dětem

Naše mateřská škola se připojila k mezinárodnímu programu MISP (Massage in school program), jehož cílem a vizí je, aby všechny děti zažily ve školách pozitivní a pečující dotek každý den. Více o programu na www.misa-cz.com Mezi hlavní zásady patří, že se děti masírují navzájem pouze po vzájemném souhlasu, nemasíruje dítě dospělý, vždy jen děti mezi sebou. Masáž probíhá přes oblečení, na zádech,…