Přeskočit na obsah
Co se právě děje

JUDO v mateřské škole

Dana Schönová,

Pravidelně jednou týdně dochází do naší školky trenérka Markéta
Pavlicová. Do JUDA přihlašují rodiče děti mailem, případně přímo ve
školce.

  • Informace JUDO
  • Úhradu lze provést převodem na účet nebo složenkou. Do vzkazu pro
    příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, tréninkové středisko a
    důvod platby (příspěvky, licenční známka, judo průkaz, zkoušky
    kyu, atd.)

Vzkaz pro příjemce: Jan Novák, MŠ EXILU, členský příspěvek. Číslo
účtu: 1659796339/0800 – Česká spořitelna. Hospodář: Markéta
Pavlicová DiS, tel: 737 440 108,m­arketapavlico­va@1jcbo.cz

  • přečetli jsme za vás na https
Co se naučím?

Judo, znamená doslova „jemná cesta“. Jedná se o efektivní bojové
umění a úpolový sport. Je sportem, ale i zábavou, která děti provází
od nejútlejšího věku přes zralý věk až po stáří. Jeho výhodou je,
že obsahuje systém efektivní sebeobrany, umění bezbolestně padat za
jakékoliv situace a silnou duševní etiku i morálku. Z počátku klademe
největší důraz a pozornost na výchovu dětí, jejich přístup
k pravidelnému cvičení a posílení vědomí o judistické morálce.
Trénováním juda rozvíjíme sebedisciplínu a respekt nejen k sobě
samotnému, ale i k druhým. Děti se naučí základní pohybové dovednosti,
jako například gymnastickou akrobacii (kotouly, hvězdy, přemety, atd.).
Samozřejmostí jsou nové hry, pády, techniky na zemi i v postoji,
sebeobrana a mnohé další, což jim pomůže zlepšit koordinaci těla a jeho
ovládání. Tím, že se děti naučí bojovat, získají sebevědomí, okusí
pocit vítězství i porážky a naučí se s nimi vyrovnat. Tuto zkušenost
děti zcela jistě v budoucím životě využijí. Vychováváme sportovce,
nadšence pro judo, trenéry, rozhodčí… Vychováváme pozitivní a silné
osobnosti!