Přeskočit na obsah
Co se právě děje

INFORMACE RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Dana Schönová,

Vážení rodiče,

blíží se začátek školního roku.

Dětem, které docházely i v loňském školním roce, přišlo vyúčtování přeplatků stravného a úplaty za šk. vzdělávání na účet, ze kterého přicházely platby. Pokud platíte hotově, je třeba, abyste si přeplatky vyzvedli osobně po 1. 9. 2020 v kanceláři účetní.

Nyní je potřeba, aby všichni zákonní zástupci zaslali zálohu na září se splatností nejpozději 1. 9. 2020 na účet 2801772587/2010, do poznámky jméno a příjmení dítěte, var. symbol-rodné číslo před lomítkem. Pokud platíte úplatu za vzdělávání – doporučujeme částku 1 400 Kč, pokud neplatíte –tak 800 Kč.

Objednávání a odhlášení stravy pomocí internetu
1)varianta jsem na internetu, nemám problém s přihlášením
Způsob přihlášení – www.strava.cz
– výběr jídelny 7493
Jméno dítěte: příjmeníajménodohromady= novakjan
Heslo: novakjan
Po vstupu máte možnost odhlásit stravu dítěte, a to tak, že pouze zaškrtnete v objednávkách den, kdy chcete dítě odhlásit. Upozorňujeme, že lze odhlašovat vždy dle našeho školního řádu, tzn. 1. den týdne (pondělí) do 8:00 ráno. Ostatní dny do 13:00 předchozího dne. Je nutno vždy odhlásit stravu na celý den, ne jednotlivé chody !
Více informací získáte po přihlášení v nápovědě.
2) Pokud mám problém – domluvím se v kanceláři školky a první přihlášení provede účetní .
3) stáhnu si aplikaci do mobilu
-http://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_android.pdf

Komentář k omlouvání dětí přes systém STRAVA.CZ
Rodič zaklikne příslušné dny, které omlouvá. Vedoucí jídelny před normováním stravy na další den – uzavře omlouvání v systému ( ve 13:00), potvrdí v systému omluveno a pak teprve přijde potvrzovací e-mail. / očekávejte po 14hod. /