Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Informace o provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Dana Schönová,

Vážení rodiče, máme povolen provoz dle následujících pravidel. Jsme rádi, že je škola otevřená. Pravidla jsme netvořili, pouze se jimi řídíme.                                                              

Zcela jistě jsou mezi námi rodiče, kteří budou mít problém tato nařízení akceptovat. Respektujeme tuto skutečnost, ale my jsme povinni zajistit provoz za těchto opatření.

Mateřská škola bude otevřena pro děti:

V běžných třídách do počtu maximálně 15 dětí pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním a pro děti rodičů kritické infrastruktury. O zařazení dětí do tříd rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí.

Ve speciálních třídách pro všechny děti.

Žádáme rodiče dětí, kterých se tato možnost týká, aby nahlásili předem, že do školky nastoupí, s ohledem na možnost doplnit počty dětí.

Prosím, pište na e-mail –skolkaexilu@seznam.cz do 8. 4. 2021 do 12 hodin. Pokud potřebujete více informací, prosím, volejte svým třídním učitelkám, případně vedení školy.

Protiepidemiologická opatření

  • Vstup do školky pouze s respirátorem FFP – netýká se dětí mateřské školy
  • Do školky mohou pouze zdravé děti a samozřejmě doprovod
  • Povinné testování dětí antigenními testy 2x týdně – ve školce, případně PCR test 1x týdně  -v odběrovém  místě. Testovány budou všechny děti a zaměstnanci, kteří neprodělali v předchozích 90 dnech COVID 19.  Informace o prodělaném onemocnění eviduje škola dle karanténních opatření v minulém období.
  • Rodič má možnost si zajistit PCR test pro své dítě-pak donese do školky výsledek – předá třídní učitelce. Pokud ho má v mobilu – stačí přeposlat na tel. 602 525 436.
  • MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

Organizační opatření s ohledem na stravování a platby:

  • žádáme rodiče, aby v systému strava.cz přihlásili stravu dětem, které nastupují do školky. Nelze toto nahlásit automaticky, protože nevíme, zda všechny děti nastoupí.
  • Dětem, kterým, nebude umožněna docházka do mateřské školy, bude poměrnou částí snížena úplata za školní vzdělávání. Částka úplaty bude započtena v systému strava.cz až po 26. 4. 2021 a bude závislá na počtu dní, po který bude těmto dětem znemožněna docházka do školky.

Tato situace je nová pro všechny, pokusíme se zde zveřejnit všechny odkazy, které by mohly pomoci:

Informace pro rodiče o testování dětí

instruktážní video

web o testování pro rodiče https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Ptáte se, zda a za jakých okolností máte nárok na ošetřovné po 12.4.2021 https://www.mpsv.cz/osetrovne