Přeskočit na obsah
Co se právě děje

Informace k zápisu 2023

Dana Schönová,

V rámci zápisu do dnešního dne projevilo zájem o přijetí do mateřské školy 82 zákonných zástupců.

Již nyní je vidět, že zájem vysoce převyšuje kapacitu školy. Do běžných tříd přijmeme 12 dětí, do speciálních tříd 8 dětí.

Zájem nás sice těší, ale bohužel všechny děti přijmout nemůžeme. Děti přijímáme v pořadí dle věku a bydliště, přednost mají sourozenci dětí, které docházejí do školky. Přednost mají děti, které nejsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do jiné mateřské školy.

Ostatní děti budou seřazeny dle kritérií a pak bude rozhodnuto o přijetí.

Milí rodiče, porubské mateřské školy mají dostatečnou kapacitu pro přijetí dětí do mateřských škol, přednostně děti starší 3let, posléze i ty mladší.

Budeme nabízet možnost nahlédnout do spisu ve dnech 23. – 25. 5. 2023.