Přeskočit na obsah

Zapojme všechny děti

dotace Statutárního města |Ostravy v roce 2023

Projekt podpoří každodenní skupinovou práci dětí, které se věnují bádání, zkoumání, arteterapii a keramice, kuchtění, deskovým hrám.
Dále projekt podpoří prožitkové učení, poznávání nejbližšího okolí školky. Projekt nabídne dětem možnost poznávat faunu i flóru nejen na obrázcích, ale v
blízkém okolí. Děti uvidí zvířata v lese,na poli a louce, v potoce a rybníku, péči o zraněná zvířata v záchranné stanici a zvířata exotická v ZOO.
Projekt podpoří POKUSOHRANÍ s rodiči, což aktivizuje spolupráci školy a rodiny, podpoří zájem rodičů o aktivní trávení volného času s dětmi.