Přeskočit na obsah

Tradiční akce ve školním roce 2013-2014

Zábavné odpoledne s rodiči a dětmi v partnerském hotelu PARK INN – Čertovské rejdění, adventní tradice – pečení cukroví, nadílka, zpívání koled u stromku společně s hosty – bývalými zaměstnanci, výstava Betlémů na Slezsko ostravském hradě, maškarní rej ve Farním domě, vzdělávací pobyty integrovaného kolektivu dětí v přírodě, návštěva planetária, vítání jara, Den Země, Dětský den na školní zahradě a Rozloučení se školáky, předplavecký výcvik pro děti speciálních a běžných tříd, pětidenní lyžařské zájezdy spojené s lyžařským výcvikem, kulturní akce ve školce i v divadle, odpoledne s rodiči a pro rodiče – besídky, posezení, tvořivé dílny, Kluby maminek výjimečných dětí – pro děti, které nenavštěvují mateřskou školu, výlety do lesa, ZOO, na ranč do Hlučína spojené s hippoterapií, exkurze u hasičů, záchranářů, na letiště v Benešově,