Přeskočit na obsah

Terapeutický klub

Terapeutický klub pro děti s nerovnoměrným vývojem, zvláštnostmi v chování, poruchou autistického spektra se v tomto školním roce schází vždy v pondělí.
Kluby jsou jednou z aktivit projektu RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM ( Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami), dotováného SMO a NADACÍ ČEZ