Přeskočit na obsah

Šablony II

Prostředky Evropského sociálního fondu již čerpáme v mateřské škole podruhé. Nyní probíhají projektové dny. Každá třída využije odborníka z praxe a realizuje projektový den. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání
Projekt je realizován projekt pro aktivity výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009389. Projekt je realizován v období 1.9. 2018-31.8.2020.