Přeskočit na obsah

Projekt Zapojme všechny děti

Projektovým záměrem je systémová podpora pedagogů, rodičů a dětí, kteří získávají další impulsy k rozvíjení kritického myšlení dětí a rozvoji komunikačních schopností. Podporuje pravidelné aktivity dětí, které by bez finanční podpory nemohly probíhat. Skupiny starších dětí se scházejí denně. Na svých setkáních se věnují se bádání, zkoumání, arteterapii a keramice, kuchtění.

Další aktivity -výlety za poznáním  do lesa, ke studánce, k rybníku, do ZOO.

Projekt podpořil nákup materiálu a pomůcek, knih pro děti.