Přeskočit na obsah

Projekt Rozvoj technické a přírodovědné gramotnosti předškolních dětí

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.
Stěžejním cílem projektu je:
podnícení zájmu předškolních dětí o technické a přírodovědné obory a položení základu pro technickou gramotnost, a to zapojením samotných dětí do realizace nových aktivit a zvýšením podílu praktických činností dětí ve výuce.
Zkvalitnění výukového zázemí zejména v oblasti podpory motivace v rámci technických oborů rozšíření znalostí a dovedností pedagogů při aplikaci nových metod pro motivaci předškolních dětí v oblasti technických a přírodovědných disciplín.
Využití nejmodernějších pracovních postupů osvědčených v praxi a nových metod a forem práce v technickém vzdělávání
-Ve složce dokumenty jsou ke stažení dva sborníky -SBORNÍK lego a SBORNÍK pokusy