Přeskočit na obsah

Projekt RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM

Cílem projektu RODINA a DÍTĚ S HANDICAPEM ( Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami), dotováného SMO a NADACÍ ČEZ, je vzdělávání rodičů a pedagogů, kteří pečují o dítě s handicapem. Vzdělávací akce – výjezdní školení v Kravařích – lektor psycholog Mgr. Jiří Halda. Víkendové školení v MŠ –lektorka Mgr. Petra Jůnová, poradce rané péče NAUTIS Praha. Dále jsme navázali spolupráci se zařízením na Slovensku, Spojenou školou Pezinok