Přeskočit na obsah

Projekt rodina a dítě s handicapem

Projekt Místa pro děti-spolek, dotovaný SMO. Jedná se o dlouhodobý projekt, který vychází nejen ze zkušeností naší organizace. Projekt umožní zejména: poučení rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání s důrazem na posílení pedagogických kompetencí, zkvalitnění integrace dětí se SVP zlepšením individuální výchovy zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zvýšení možnosti integrace dětí kvalitním výchovným působením na dítě díky vyšší vzdělanosti rodičů a dalších pracujících s těmito dětmi, vytvoření předpokladů pro práci s dětmi se SVP, u nichž je mj. narušena schopnost soustředit se, zklidnit se, což vede ke školní neúspěšnosti a vytváří půdu pro sociální patologie. Projekt vytváří systém vzdělávání rodičů a pedagogů, kteří pečují o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s autimem.